Polityka prywatności

Niniejsza Polityka Prywatności wyjaśnia metody stosowane przez Altrix Edge w celu gromadzenia i przetwarzania danych od użytkowników podczas korzystania z naszej strony internetowej.

Niniejsza Polityka Prywatności wyjaśnia metody stosowane przez Altrix Edge w celu gromadzenia i przetwarzania danych od użytkowników podczas korzystania z naszej strony internetowej. Przestrzegamy wszystkich obowiązujących przepisów i przestrzegamy odpowiednich przepisów dotyczących prywatności. Gromadzimy tylko te dane, które są niezbędne do funkcjonowania i rozwoju strony internetowej i usług Altrix Edge.

Przeznaczenie

Niniejsza Polityka Prywatności opisuje proces gromadzenia, przetwarzania, wykorzystywania, przechowywania i ochrony danych użytkowników. W niniejszej polityce wyjaśniamy również prawa naszych użytkowników w odniesieniu do ich danych i ich wykorzystywania przez Altrix Edge.

Definicje

W niniejszej Polityce Prywatności będzie obecnych kilka terminów prawnych. Zanim przejdziesz do zapoznania się z poniższymi warunkami i ich definicjami, zapoznaj się z nimi.

W Jaki Sposób Altrix Edge Dane Osobowe?

Altrix Edge wykorzystuje kilka metod zbierania Danych Osobowych od użytkowników. Podczas poruszania się po stronie internetowej i korzystania z dostępnych usług, Państwa Dane Osobowe będą gromadzone w następujący sposób:

Wolontariat za pomocą strony internetowej

Korzystając z Altrix Edge, poprzez niektóre z Twoich działań, dobrowolnie przekażesz nam Dane Osobowe. Na przykład podczas rejestracji konta Altrix Edge zazwyczaj wymagane są podstawowe dane osobowe, takie jak numer kontaktowy, imię i nazwisko oraz adres e-mail. Jest to niezbędne do utworzenia konta w Twoim imieniu. Podając dane za pośrednictwem naszego formularza rejestracyjnego, wyrażasz zgodę na zbieranie i przetwarzanie przez nas tych danych.

Udostępnianie danych poprzez komunikację

W przypadku zgłoszenia zapytania na oficjalnej stronie kontaktowej Altrix Edge, zazwyczaj będziemy wymagać podania imienia i nazwiska, adresu e-mail i numeru kontaktowego. Oprócz przyczyny Twojej wiadomości oraz tekstu, danych i obrazów w niej zawartych, prawdopodobnie będziemy zbierać i przechowywać te dane, aby ułatwić przyszłą korespondencję. Wszelkie dane niezwiązane z naszym zakresem usług lub funkcjonowaniem strony internetowej Altrix Edge nie będą przetwarzane.

Dodatkowe dane dostępne w przypadku standardowego korzystania ze strony internetowej

Możemy zbierać inne dodatkowe dane osobowe za pomocą różnych narzędzi i plików cookie używanych w witrynie Altrix Edge. W tym przypadku zebrane dane będą związane z pochodzeniem demograficznym i zachowaniem naszych użytkowników. Zebrane dane będą wykorzystywane zbiorczo jako forma identyfikacji grupowej.

Legalność przetwarzania danych osobowych

W Altrix Edge przetwarzamy tylko te dane, które są kluczowe dla prawidłowego funkcjonowania naszej strony internetowej, abyśmy mogli zapewnić pozytywne wrażenia użytkownika. Możemy analizować i ulepszać nasze usługi, zbierając i przetwarzając dane osobowe. Gromadzenie i przetwarzanie danych odbywa się zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie prywatności i nie narusza praw użytkownika.

Dane są gromadzone i przetwarzane przez Altrix Edge na następujących podstawach prawnych:

Należy pamiętać, że Altrix Edge nie jest bezpośrednim podmiotem przetwarzającym dane i żadne dane nie są przechowywane na naszych serwerach. Po utworzeniu konta na naszej stronie internetowej, mamy Twoją zgodę na dostarczenie go do wyznaczonego Podmiotu Przetwarzającego Dane. Oznacza to, że będziemy udostępniać dane podmiotowi stowarzyszonemu, który został przypisany do Ciebie i który w tym momencie będzie odpowiedzialny za przetwarzanie Twoich danych.

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące naszych praw związanych z danymi lub chcesz zgłosić swoje obawy, skontaktuj się z przypisanym brokerem bezpośrednio za pośrednictwem wszelkich dostępnych środków komunikacji.

W Jaki Sposób Altrix Edge Zgromadzone Dane?

Istnieje kilka sposobów, w jaki Altrix Edge wykorzystuje dane, które zbieramy od użytkowników. Ogólnie rzecz biorąc, jest on stosowany w celu umożliwienia prostszej i bardziej wydajnej metody komunikacji z naszymi użytkownikami oraz w celu poprawy ich doświadczenia na stronie internetowej. W tej sekcji omówimy niektóre z głównych sposobów, w jakie wykorzystujemy zebrane dane.

Czy Altrix Edge Cookies?

Pliki cookie to małe pliki tekstowe, które pomagają zidentyfikować i rozróżnić użytkowników i ich urządzenia podczas uzyskiwania dostępu do Altrix Edge. Pliki cookie są wykorzystywane do analizy wydajności naszej strony internetowej i dalszego jej ulepszania z korzyścią dla naszych użytkowników. Pliki cookie są niezbędne do rozwoju naszej strony internetowej i pozwalają nam dostosować i ulepszyć nasze usługi.

Na naszej stronie internetowej stosowane są trzy główne rodzaje plików cookies w celu zbierania danych o użytkownikach.

Altrix Edge mają możliwość rezygnacji z wykorzystywania plików cookies poprzez wyłączenie ich w ustawieniach przeglądarki. Wyłączenie obsługi plików cookie może jednak negatywnie wpłynąć na jakość korzystania z witryny, a strona internetowa może nie działać zgodnie z zamierzeniami.

Więcej informacji na temat korzystania z plików cookie można znaleźć w naszej Polityce plików cookie.

Przechowywanie

Altrix Edge nie przechowuje żadnych Danych Osobowych na naszych serwerach. Po skierowaniu użytkowników z kontami do naszych stowarzyszonych zewnętrznych brokerów, broker będzie odpowiedzialny za przetwarzanie, przechowywanie, ochronę i usuwanie wszelkich danych użytkowników.

Wszyscy brokerzy, z którymi jesteśmy powiązani, przestrzegają RODO i wszelkich innych przepisów dotyczących prywatności istotnych dla kraju, w którym mają siedzibę. Wciąż jednak zachęcamy użytkowników do zapoznania się z warunkami dotyczącymi gromadzenia i wykorzystywania ich Danych Osobowych poprzez przypisaną im własną Politykę Prywatności brokera.

Ochrona

Zespół Altrix Edge dąży do przestrzegania najwyższych możliwych standardów bezpieczeństwa, aby pomóc w ochronie danych użytkowników. Podjęto wszelkie niezbędne środki w celu zapewnienia ochrony danych użytkowników podczas korzystania z tej strony internetowej. Nie będziemy udostępniać żadnych danych użytkownika osobom nieupoważnionym. Powiadomimy użytkowników w przypadku prawnego obowiązku udostępniania danych, abyśmy mogli otrzymać ich wyraźną zgodę, gdy jest to konieczne.

Jeśli otrzymamy jakiekolwiek wnioski o dostęp do danych naszych użytkowników, podejmiemy odpowiednie środki w celu zbadania tych wniosków i ustalenia ich zasadności, nawet jeśli są one składane przez władze lub agencje rządowe. Altrix Edge zawsze dołoży wszelkich starań, aby ustalić, czy prawa naszych użytkowników do prywatności danych nie przeważają nad takimi żądaniami i będą się do nich stosować tylko wtedy, gdy będzie to wymagane prawem. Klient zostanie powiadomiony o wszelkich takich wnioskach o dostęp do jego danych.

Nasi pracownicy są objęci ścisłymi zasadami poufności i są zobowiązani do zachowania prywatności danych użytkowników i nie udostępniania ich nikomu. Twoje Dane Osobowe będą narażone tylko na minimalną liczbę osób niezbędnych do zapewnienia prawidłowego funkcjonowania naszej strony internetowej i usług.

Jeśli wniosek jest wystawiony przez agencję rządową lub organ, który ma uzasadnione prawo do informacji, możemy być zobowiązani do ujawnienia danych użytkownika w celu zastosowania się do zaleceń władz. Na przykład, jeśli użytkownik jest zaangażowany w dochodzenie karne, możemy być zmuszeni do współpracy z odpowiednimi organami, przekazując im dane osobowe związane z danym użytkownikiem.

Udostępnianie danych

Altrix Edge nie będzie udostępniać danych użytkownika osobom trzecim bez zgody użytkownika. Użytkownicy muszą jednak mieć świadomość, że ich dane będą przetwarzane przez podmiot przetwarzający (podmioty przetwarzające) dane, który na swoich odpowiednich stronach internetowych ma własne warunki ochrony prywatności.

Oprócz brokerów zewnętrznych, firma hostingowa, z której korzysta Altrix Edge do prowadzenia swojej strony internetowej, jest również prawnie uprawniona do dostępu do danych użytkowników i służy jako dodatkowy Przetwarzacz Danych.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o polityce prywatności naszych partnerów zewnętrznych, reklamodawców lub witryn internetowych prezentowanych w witrynie Altrix Edge, sugerujemy odwiedzenie ich własnych stron polityki prywatności, aby lepiej zrozumieć, jak działa każda witryna internetowa stron trzecich, jak gromadzą one Twoje dane i w jaki sposób je wykorzystują.

Ogólne prawa do ochrony danych (RODO) i Altrix Edge

Polityka prywatności Altrix Edge jest zgodna z Ogólnymi przepisami o ochronie danych (RODO), z których korzysta każdy obywatel UE.

Regulacje zawarte w RODO obejmują następujące prawa użytkownika:

Ponadto użytkownicy mają prawo odmówić zgody na gromadzenie danych i zakwestionować nasze zbieranie danych w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu, jeśli mogą udowodnić, że ich prawo do prywatności ma pierwszeństwo przed naszymi podanymi podstawami gromadzenia danych.

Jeśli jesteś obywatelem UE i chcesz skorzystać z któregokolwiek ze swoich ogólnych praw do ochrony danych (RODO), masz do tego prawo i możesz skontaktować się z nami za pośrednictwem strony Kontakt na oficjalnej stronie Altrix Edge. Inne przepisy dotyczące prywatności mogą mieć zastosowanie w zależności od lokalizacji użytkowników.

Aktualizacje tych zasad

Altrix Edge zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian i poprawek do treści wyświetlanych na tej stronie. Niniejsza Polityka prywatności może również ulec zmianie w dowolnym momencie i bez uprzedniego powiadomienia użytkowników. Wszelkie zmiany wejdą w życie natychmiast po ich opublikowaniu w serwisie Altrix Edge. Użytkownik musi być na bieżąco informowany o najnowszej wersji niniejszej Polityki Prywatności, nawet jeśli nie został poinformowany o jakichkolwiek zmianach. Dalsze korzystanie z tej strony internetowej stanowi zgodę na Politykę prywatności Altrix Edge.

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące niniejszej Polityki prywatności lub jakiejkolwiek innej treści na Altrix Edge, skontaktuj się z nami za pomocą formularza znajdującego się na stronie Kontakt z nami.