Privacybeleid

In dit privacybeleid worden de methoden beschreven die door Altrix Edge worden gebruikt om gegevens van gebruikers te verzamelen en te verwerken wanneer ze op onze website staan.

In dit privacybeleid worden de methoden beschreven die door Altrix Edge worden gebruikt om gegevens van gebruikers te verzamelen en te verwerken wanneer ze op onze website staan. We respecteren alle toepasselijke wetgeving en houden ons aan relevante privacygerelateerde wetgeving. Wij verzamelen alleen gegevens die nodig zijn voor de functie en ontwikkeling van de Altrix Edge website en diensten.

doel

Dit privacybeleid gaat dieper in op het proces van het verzamelen, verwerken, gebruiken, opslaan en beschermen van gebruikersgegevens. In dit beleid leggen we ook de rechten van onze gebruikers uit met betrekking tot hun gegevens en het gebruik ervan tegen Altrix Edge.

Definities

Verschillende juridische voorwaarden zullen aanwezig zijn in dit Privacybeleid. Maak uzelf vertrouwd met de onderstaande termen en hun definities voordat u doorgaat met het lezen van dit beleid.

Hoe verzamelt Altrix Edge persoonsgegevens?

Altrix Edge gebruikt verschillende methoden om persoonlijke gegevens van gebruikers te verzamelen. Bij het navigeren op de website en het gebruik van beschikbare diensten worden uw Persoonsgegevens op de volgende manieren verzameld:

Vrijwilligerswerk gegevens via website gebruik

Bij het gebruik van Altrix Edge, door middel van sommige van uw acties, zult u ons vrijwillig voorzien van Persoonsgegevens. Wanneer u zich bijvoorbeeld registreert voor een Altrix Edge-account, hebben we over het algemeen elementaire persoonlijke gegevens nodig, zoals een contactnummer, volledige naam en e-mailadres. Dit is nodig voor ons om een account aan te maken in uw naam. Door gegevens te verstrekken via ons registratieformulier, stemt u ermee in dat wij deze gegevens verzamelen en verwerken.

Gegevens delen door middel van communicatie

Als u een vraag stelt op de officiële Altrix Edge-contactpagina, hebben we meestal informatie nodig zoals uw volledige naam, e-mailadres en contactnummer. Naast de reden van uw bericht en de tekst, gegevens en afbeeldingen daarin, zullen we waarschijnlijk deze gegevens verzamelen en opslaan om toekomstige correspondentie eenvoudig te maken. Alle gegevens die niet relevant zijn voor onze dienstverlening of de werking van de Altrix Edge-website worden niet verwerkt.

Aanvullende gegevens beschikbaar bij standaard websitegebruik

We kunnen andere aanvullende Persoonsgegevens verzamelen via verschillende tools en cookies die worden gebruikt op de Altrix Edge-website. In dit geval worden de verzamelde gegevens gerelateerd aan de demografische achtergrond en het gedrag van onze gebruikers. Deze verzamelde gegevens zullen collectief worden gebruikt als vorm van groepsidentificatie.

De rechtmatigheid van de verwerking van persoonsgegevens

Op Altrix Edge verwerken we alleen gegevens die cruciaal zijn voor de goede werking van onze website, zodat we een positieve gebruikerservaring kunnen bieden. Wij kunnen onze dienstverlening analyseren en verbeteren door het verzamelen en verwerken van Persoonsgegevens. Alle gegevensverzameling en -verwerking gebeurt in coördinatie met de toepasselijke privacywetgeving en schendt de gebruikersrechten niet.

Gegevens worden verzameld en verwerkt door Altrix Edge op de volgende juridische gronden:

Houd er rekening mee dat Altrix Edge niet de directe gegevensverwerker is en dat er geen gegevens worden opgeslagen op onze servers. Nadat u een account op onze website hebt aangemaakt, hebben we uw toestemming om het aan de aangewezen gegevensverwerker te leveren. Dit betekent dat we gegevens zullen delen met de aangesloten makelaar die aan u is toegewezen en die op dit moment verantwoordelijk is voor de verwerking van uw gegevens.

Als u vragen hebt met betrekking tot onze gegevensgerelateerde rechten of als u uw zorgen wilt uiten, neem dan rechtstreeks contact op met uw toegewezen makelaar via elk beschikbaar communicatiemiddel.

Hoe gebruikt Altrix Edge verzamelde gegevens?

Er zijn verschillende manieren waarop Altrix Edge de gegevens gebruikt die we van gebruikers verzamelen. Over het algemeen wordt het gebruikt om een meer eenvoudige en efficiënte manier van communicatie met onze gebruikers mogelijk te maken en om hun website-ervaring te verbeteren. In dit gedeelte behandelen we enkele van de belangrijkste manieren waarop we verzamelde gegevens gebruiken.

Gebruikt Altrix Edge cookies?

Cookies zijn kleine tekstbestanden die helpen bij het identificeren en onderscheiden van gebruikers en hun apparaten bij toegang tot Altrix Edge. Cookies worden gebruikt om ons te helpen onze websiteprestaties te analyseren en verder te verbeteren ten behoeve van onze gebruikers. Cookies zijn noodzakelijk voor de ontwikkeling van onze website en stellen ons in staat om onze diensten op maat aan te passen en te verbeteren.

Op onze website worden drie hoofdtypen cookies gebruikt om gebruikersgegevens te verzamelen.

Altrix Edge Gebruikers hebben de mogelijkheid om zich af te melden voor het gebruik van cookies door ze uit te schakelen in hun browserinstellingen. Door het uitschakelen van cookies kan uw gebruikerservaring echter negatief worden beïnvloed en de website werkt mogelijk niet zoals bedoeld.

Raadpleeg ons Cookiebeleid voor meer informatie over het gebruik van cookies.

Opslag

Altrix Edge slaat geen Persoonsgegevens op onze servers op. Zodra we gebruikers met accounts doorverwijzen naar onze gelieerde externe makelaars, is de makelaardij verantwoordelijk voor het verwerken, opslaan, beschermen en verwijderen van gebruikersgegevens.

Alle makelaars waarmee we zijn verbonden, houden zich aan de AVG en alle andere privacywetten die relevant zijn voor het land waarin ze zijn gevestigd. We dringen er echter bij gebruikers op aan om zich vertrouwd te maken met de voorwaarden met betrekking tot het verzamelen en gebruiken van hun persoonlijke gegevens via hun toegewezen makelaar's eigen privacybeleid.

Bescherming

Het Altrix Edge-team streeft ernaar de hoogst mogelijke beveiligingsnormen te hanteren om gebruikersgegevens te helpen beschermen. Alle noodzakelijke maatregelen zijn uitgevoerd om ervoor te zorgen dat gebruikersgegevens worden beschermd gedurende het gebruik van deze website. We zullen geen gebruikersgegevens delen met onbevoegde partijen. We zullen gebruikers op de hoogte stellen als ze wettelijk verplicht zijn om gegevens te delen, zodat we hun uitdrukkelijke toestemming kunnen krijgen waar dat nodig is.

Als we verzoeken om toegang tot de gegevens van onze gebruikers ontvangen, zullen we de gepaste maatregelen nemen om deze verzoeken te onderzoeken en hun legitimiteit vast te stellen, zelfs als ze worden gedaan door de autoriteiten of overheidsinstellingen. Altrix Edge zal altijd zijn best doen om te bepalen of de privacyrechten van onze gebruikers niet zwaarder wegen dan dergelijke verzoeken en zal alleen voldoen als dit wettelijk verplicht is. De klant wordt op de hoogte gebracht van dergelijke verzoeken om toegang tot zijn gegevens.

Onze medewerkers zijn gebonden aan strikte vertrouwelijkheidsregels en zijn verplicht om de privacy van gebruikersgegevens te handhaven en deze niet met iemand te delen. Uw Persoonsgegevens worden alleen blootgesteld aan het minimumaantal personen dat nodig is om ervoor te zorgen dat onze website en diensten naar behoren kunnen functioneren.

Als een verzoek wordt gedaan door een overheidsinstantie of -orgaan dat het legitieme recht heeft om gegevens van gebruikers te verstrekken, kunnen we verplicht zijn om gebruikersgegevens te verstrekken om de autoriteiten te gehoorzamen. Als een gebruiker bijvoorbeeld betrokken is bij een strafrechtelijk onderzoek, moeten we mogelijk samenwerken met de overeenkomstige autoriteiten door hen persoonlijke gegevens te verstrekken die verband houden met de gebruiker in kwestie.

Delen van gegevens

Altrix Edge zal geen gebruikersgegevens delen met derden zonder toestemming van de gebruiker. Gebruikers moeten zich er echter van bewust zijn dat hun gegevens worden verwerkt door de Verwerker(s), die zijn eigen privacyvoorwaarden op hun respectieve websites heeft uiteengezet.

Naast externe makelaars, gebruikt hostingbedrijf Altrix Edge om zijn website te runnen ook wettelijk recht op toegang tot gebruikersgegevens en dient als een extra gegevensverwerker.

Als u meer wilt weten over het privacybeleid van onze externe partners, adverteerders of websites op de Altrix Edge-website, raden we u aan hun eigen pagina's met privacybeleid te bezoeken om een beter inzicht te krijgen in hoe elke website van derden werkt, hoe ze uw gegevens verzamelen en op welke manieren ze deze gebruiken.

Algemene gegevensbeschermingsrechten (AVG) en Altrix Edge

Altrix Edge's Privacybeleid is in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) dat elke EU-burger de voordelen van.

De regelgeving die in de AVG wordt beschreven, heeft betrekking op de volgende gebruikersrechten:

Daarnaast hebben gebruikers het recht om te weigeren de gegevensverzameling te aanvaarden en ons verzamelen van hun gegevens te betwisten in het kader van een legitiem belang als ze kunnen bewijzen dat hun recht op privacy zwaarder weegt dan onze opgegeven redenen voor gegevensverzameling.

Als u een EU-burger bent en een van uw Algemene Gegevensbeschermingsrechten (AVG) wilt uitoefenen, hebt u het recht om dit te doen en bent u vrij om contact met ons op te nemen via de Contact pagina van de officiële Altrix Edge-website. Afhankelijk van waar gebruikers zich bevinden, kunnen andere wetten met betrekking tot privacy van toepassing zijn.

Updates van dit beleid

Altrix Edge behoudt zich het recht voor om wijzigingen en herzieningen aan te brengen in de inhoud die op deze website wordt weergegeven. Dit privacybeleid kan ook op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving aan gebruikers worden gewijzigd. Eventuele wijzigingen worden direct na het live gaan op Altrix Edge van kracht. De gebruiker moet op de hoogte blijven van de nieuwste versie van dit Privacybeleid, zelfs wanneer hij niet op de hoogte is van eventuele wijzigingen. Als u deze website blijft gebruiken, stemt u in met het Altrix Edge Privacybeleid.

Als u vragen heeft over dit privacybeleid of andere inhoud op Altrix Edge, neem dan contact met ons op via het formulier op de pagina Contact opnemen.