Pravidla a podmínky

Používáním našich webových stránek souhlasíte s těmito Podmínkami a souhlasíte s tím, že se budete řídit pravidly stanovenými zde, když navštívíte Altrix Edge.

Obecný úvod

Tato stránka popisuje oficiální Pravidla a podmínky webové stránky Altrix Edge. Podmínky zde uvedené platí pro jakoukoli osobu nebo subjekt využívající oficiální internetové stránky Altrix Edge nebo jejich podstránky. Používáním našich webových stránek souhlasíte s těmito Podmínkami a souhlasíte s tím, že se budete řídit pravidly stanovenými zde, když navštívíte Altrix Edge.

Podmínky

V těchto Pravidlech a podmínkách bude Altrix Edge používat termíny jako 'My', 'Náš' a 'My' k odkazování na majitele webových stránek Altrix Edge. Na naše uživatele můžeme odkazovat jako na 'zákazníky', 'zákazníky', 'vás', 'vaše' atd.

Zákonný věk

Všichni návštěvníci a uživatelé internetových stránek Altrix Edge by měli být starší 18 nebo 21 let, v závislosti na zemi původu nebo jurisdikci. Před použitím webových stránek Altrix Edge Vám důrazně doporučujeme, abyste si přečetli každou část těchto Pravidel a podmínek a ujistili se, že jim plně rozumíte a že souhlasíte s jejich dodržováním. Nesouhlasíte-li s některou z podmínek zde uvedených, doporučujeme, abyste v tuto chvíli přestali používat webovou stránku Altrix Edge.

Poslední aktualizace: 10. srpna 2023

Zřeknutí se rizika

Hlavní úlohou, účelem a posláním webu Altrix Edge je poskytovat širokou škálu úvodních informací, dat a znalostí o globálním kryptografickém trhu a pomáhat našim uživatelům s hledáním zprostředkovatelů kryptoměn, kteří vyhovují jejich obchodním zkušenostem a investičním cílům. Nemáme licenci jako finanční poradci, nejsme makléři a netvrdíme, že jsme kryptotržní experti.

Spolupráce

Altrix Edge je marketingový nástroj, který vytváří zisk z partnerských vztahů; jsme partnerem makléřů v různých regionech, aby propojili naše uživatele. Naším jediným cílem je úspěšně spojit potenciální obchodníky s jedním z našich partnerských makléřů prostřednictvím automatického systému, který začíná registrací uživatelského účtu.

Informace

Široká škála materiálů uvedených na webových stránkách Altrix Edge je vytvořena tak, aby informovala a přinášela prospěch našim uživatelům. Vzhledem k vysokorychlostní, kolísavé a nepředvídatelné povaze globálních trhů s kryptoměnami však nemůžeme zaručit, že materiál zveřejněný na čísle Altrix Edge je přesný, spolehlivý nebo aktuální.

Pokud tedy dojde k negativnímu dopadu sledování obsahu na našich webových stránkách, neneseme žádnou odpovědnost. Mějte vždy na paměti, že při obchodování s kryptoměnou můžete přijít o všechny své investice.

Povědomí o četných rizicích spojených s výrobou kryptoměn je nezbytné pro ochranu vaší počáteční investice. Jedná se o zákonitě nestálý investiční prostor, který nebude vhodný pro všechny typy investorů. Před tím, než se rozhodnete investovat do digitálních aktiv, vždy proveďte svůj výzkum a konzultujte s licencovaným finančním profesionálem.

Rozsah služeb

Altrix Edge rozsah služeb je omezen na sdružování obchodníků a finančních makléřů. Jakmile uživatelé odsouhlasí podmínky uvedené na této stránce, budou představeni automaticky zvolenému affiliate makléři z naší sítě. Uživatelé pak budou mít možnost komunikovat se svým makléřem a rozhodnout se, zda chtějí využívat své služby. Je povinností uživatelů, aby před investováním prozkoumali svého přiděleného zprostředkovatele a seznámili se se službami a podmínkami použití této společnosti.

Obchodování je vysoce rizikové a finanční trh může být nepředvídatelný. Položka Altrix Edge je proto osvobozena od jakékoli odpovědnosti, pokud jde o rozhodnutí, zisky a ztráty uživatelů. Naléhavě vás žádáme, abyste před investováním provedli důkladný průzkum trhu. Pokračováním v používání této platformy souhlasíte s tím, že plně rozumíte těmto Smluvním podmínkám.

Zeměpisná Omezení

Altrix Edge je k dispozici uživatelům po celém světě. Upozorňujeme však, že naše služby nemusí být ve vaší zemi pobytu legální. V některých regionech mohou být zakázány nebo omezeny rozdílové smlouvy založené na kryptoměnách a podobné spekulativní finanční nástroje. Například ve Spojeném království je obchodování s CFD v kryptoměnách omezeno prostřednictvím PS 20/10 ze strany FCA. Podobná omezení mohou platit i v některých částech USA, Kanady a dalších zemí. Všichni uživatelé proto musí postupovat s náležitou péčí a seznámit se se všemi zákony týkajícími se kryptoměn, které se týkají jejich země pobytu.

Zveřejnění propojení přidružených společností

Příležitostně mohou být na webových stránkách Altrix Edge uvedeny odkazy na přidružené společnosti. Webové stránky Altrix Edge mohou někdy používat affiliate odkazy. Tyto odkazy nasměrují uživatele na produkty nebo služby, které tým Altrix Edge považuje za relevantní pro naši zákaznickou základnu. Altrix Edge může získat finanční náhradu, když jeden z našich uživatelů klikne na tyto affiliate odkazy a provede úspěšný nákup.

Finanční vyrovnání, které obdržíme, nepředstavuje pro naše uživatele žádné dodatečné náklady a nezávisí na obchodní výkonnosti zákazníků.

To znamená, že nebudeme nést odpovědnost za potenciální zisky nebo ztráty z používání jakéhokoli produktu, služby nebo webové stránky propagované prostřednictvím affiliate linky na Altrix Edge. Odpovědnost za takový obsah nesou ti, kdo stojí za službami, webovými stránkami nebo produkty třetích stran. Doporučujeme proto, abyste se odkázali na příslušné Podmínky a ujistili se, že souhlasíte a že vyhovují aktuálním pravidlům obchodování s kryptografickými produkty.

Využití webu

V případě, že jakékoli nepříznivé incidenty nebo obchodní výsledky mohou vyplývat z používání internetových stránek Altrix Edge, tato část popisuje, jak nejsme hnáni k odpovědnosti. Kromě toho neneseme žádnou odpovědnost za následující:

Přerušení webů: V některých případech může dojít k dočasnému výpadku webových stránek Altrix Edge, nabízených služeb nebo pomalé reakci ze strany správců webů z důvodu problémů nebo aktualizací webových stránek. Po provedení údržby se mohou vyskytnout problémy se stránkami, abychom zajistili, že uživatelům poskytneme efektivní a bezchybné prostředí při používání našich služeb.

Funkční narušení: Čas od času mohou být správci webu Altrix Edge požádáni o provedení změn, aktualizací a dalších úprav webových stránek nebo obsahu, aby je udržovali aktuální a poskytovali uživatelům příjemné prostředí. Altrix Edge má právo tak učinit bez předchozího informování našich uživatelů. O možných poruchách však budeme uživatele informovat, kdykoliv to bude možné.

Obsah těchto Pravidel a podmínek, stejně jako veškeré materiály na našich webových stránkách, podléhá změnám a aktualizacím bez předchozího upozornění. Pokud dojde ke změně nebo aktualizaci webových stránek nebo jejich Pravidel a podmínek, nabude tato změna účinnosti od okamžiku, kdy budete nadále používat webové stránky Altrix Edge. Je povinností uživatelů, aby byli informováni o nejnovější verzi těchto webových stránek.

Odkazy třetích stran: Uživatelé mohou při procházení této webové stránky narazit na odkazy na různé zdroje a projekty. Tyto odkazy používáme pro vzdělávací účely, ale netvrdíme, že obsah s hypertextovými odkazy je aktuální, přesný nebo relevantní. Naléhavě vyzýváme uživatele, aby si udělali čas na ověření zdrojů a provedli svůj vlastní průzkum při procházení.

Altrix Edge není odpovědný za škody utrpěné uživateli v důsledku přerušení služby na našich stránkách a třetích stran, na které jsme odkazovali, nebo prostřednictvím následujících affiliate odkazů.

Obsah chráněný autorskými právy

Pokud jde o obsah chráněný autorskými právy, měli by všichni uživatelé vycházet z toho, že veškerý obsah uvedený na oficiálních internetových stránkách Altrix Edge, včetně obrázků, videí, textu a kódu, je chráněn autorskými právy jako duševní vlastnictví Altrix Edge, není-li uvedeno jinak.

Kromě toho, Altrix Edge nedovoluje jiným webovým stránkám duplikovat, kopírovat nebo znovu zveřejnit jakýkoli obsah uvedený na našich webových stránkách, ať už zdarma nebo za finanční náhradu. Můžete požádat o svolení k používání duševního vlastnictví Altrix Edge tím, že nás kontaktujete, ale my máme právo vaši žádost odmítnout.

Obsah webových stránek Altrix Edge si můžete vytisknout pro osobní potřebu.

Vyloučení odpovědnosti

Altrix Edge neodpovídá za škody nebo ztráty, které vzniknou přímo nebo nepřímo v důsledku:

Změny obsahu

Altrix Edge si vyhrazuje právo kdykoli změnit obsah našich webových stránek bez předchozího upozornění uživatelů. Změny mohou zahrnovat aktualizaci, vymazání, nahrazení nebo jinou změnu části nebo veškerého obsahu našich webových stránek, včetně této Smlouvy o podmínkách.

Všechny pozměňovací návrhy nabudou účinku okamžitě, jakmile budou zveřejněny dne Altrix Edge. Pokračováním v používání našich webových stránek souhlasíte se všemi provedenými změnami bez ohledu na to, zda jste si jich vědomi nebo ne. Altrix Edge nenese odpovědnost za ztráty, které v důsledku toho vzniknou.

Soubory cookie

Většina funkčních moderních webových stránek využívá technologii souborů cookie, aby uživatelům, kteří navštíví jejich webové stránky, poskytly lepší zážitek. Cookie je textový soubor odeslaný uživateli do prohlížeče prostřednictvím serveru, který používá, v tomto případě Altrix Edge. Cookie pak zůstává v prohlížeči, takže příslušná webová stránka může uživatele při své další návštěvě rozpoznat a poskytnout každému klientovi osobní zážitek.

Celkovým cílem technologie cookies je umožnit efektivní fungování webových stránek a poskytnout návštěvníkům stránek celkově vynikající zážitek. Existuje však celá řada souborů cookie a každý z nich funguje různě. V této části našich Pravidel a podmínek jsme sestavili seznam cookies použitých na této webové stránce.

Funkční soubory cookie: Jedná se o nejběžněji nalezené soubory cookie na moderních webových stránkách. Tyto soubory cookie, známé také jako základní soubory cookie, mají zásadní význam pro zajištění efektivního fungování nejdůležitějších částí webových stránek. Kromě toho umožňují uživatelům pohodlně se přihlásit a provozovat stránky bez opakovaného vyplňování formulářů, protože soubory cookie si pamatují jejich podrobnosti.

Soubory cookie třetích stran: Soubory cookie Altrix Edge budou občas obsahovat odkazy z externích webů a od třetích stran. Tyto odkazy mohou obsahovat soubory cookie od uvedených partnerů. Za cookies povolené prostřednictvím externích webových stránek však neneseme žádnou odpovědnost. Pro podrobnější informace doporučujeme prostudovat Pravidla a podmínky a specifické zásady používání souborů cookie.

Služba Google Analytics: Většina webových stránek používá program Google Analytics ke sledování provozu, chování uživatelů, rychlosti odskoků atd. a k pochopení, jak je jejich webová stránka využívána a jak mohou svým uživatelům poskytovat relevantní obsah. Je však důležité mít na paměti, že společnost Google nemůže prohlížet, používat ani shromažďovat žádné údaje, které shromažďujeme prostřednictvím souborů cookie, a proto je nemůže využívat pro projekty společnosti Google.

Technologie cookies hraje klíčovou roli při provozování moderních webových stránek. Soubory cookie se však nehodí pro každého uživatele online a je jen přirozené, že se někteří lidé budou chtít vyhnout jejich používání. Pokud jste jedním z těchto lidí, můžete odmítnout používání souborů cookies na webových stránkách Altrix Edge nebo je zcela deaktivovat z webového prohlížeče, který používáte. Mějte však na paměti, že tato akce může negativně ovlivnit celkový zážitek ze serveru, od vypnutí životně důležitých funkcí až po pomalejší načítání.

Nezákonné chování

Používáním webu Altrix Edge se všichni uživatelé jednoznačně zavazují používat jej pouze v souladu se zákony. Tím máme na mysli, že se zdržíte nezákonného a neuctivého chování, jako je, ale nejen: používání webu Altrix Edge k přenosu, stahování, zveřejňování nebo přenosu jakýchkoli dat nebo jiného materiálu, který porušuje práva jiných uživatelů.

Kromě toho je rovněž zakázáno přenášet, stahovat, posílat nebo předávat jakékoli údaje či jiné materiály, které jsou považovány za nebezpečné, nepřátelské, znevažující, urážlivé nebo bigotované. Je zakázáno nahrávat nebo posílat nelegální data nebo nebezpečný materiál, který obsahuje viry nebo jiné programování vybavené k poškození webové stránky Altrix Edge nebo on-line rámce našich uživatelů.

Dotazy a komentáře

Máte-li po přečtení těchto Pravidel a podmínek jakékoli dotazy, komentáře, poznámky nebo požadavky, které si přejete vznést, můžete kontaktovat přátelského člena týmu Altrix Edge prostřednictvím části kontaktů na našich webových stránkách. Jeden ze zástupců našich partnerů s vámi bude co nejdříve v kontaktu, i když čas reakce může být v rušných obdobích zpožděn.